Bijles

Altijd een-op-een en via verschillende  spelvormen krijg je uitleg over de onderwerpen die je moeilijk vindt en op een manier die aansluit op jouw manier van leren. Speciale aandacht voor kinderen met dyslexie, dyscalculie, autisme of AD(H)D.

Be Alert Educatie & Studiebegeleiding

Basisschool


Heb je moeite met rekenen, spelling of begrijpend lezen? Of vind je CITO's maken moeilijk? Dat kan ik je uitleggen. Beginnend bij wat je WEL kan, bouwen we stap-voor-stap naar het niveau van jouw klas.


Maximaal een half uur per keer en geen huiswerk. 


Tarief voor schooljaar 2020-2021:

                                      € 18,50 per half uur.


Zo nodig bij de start van de bijlessen een diagnostisch gesprek (incl. korte rapportage) á € 95,=.

Middelbare school


Voor de vakken Wiskunde, Natuurkunde of Scheikunde (of de daarvan afgeleide vakken Mens & Natuur, NASK of Techniek) t/m niveau 6 VWO.


Beginnend bij de onderwerpen die je nu als huiswerk krijgt, bepalen we welke vaardigheden nog ontbreken en spijkeren we die bij. Natuurlijk word je voorbereid  op lastige proefwerkvragen en/of  op je examens.


Een uur per keer en geen huiswerk.


Tarief voor schooljaar 2020-2021: € 37,= per uur.


Informeer naar de mogelijkheden voor bijles aan huis (Extra kosten: 25 cent per kilometer).